Faux Sandbur Stem

Regular price $ 9.99

39-1/2"H Faux Coastal Sandbur Stem, 2 Colors